Semazenler | Semazen Hakkında | Asır Organizasyon

Semazenler

Semazen kime denir?

Üzerindeki sembolik olarak bulunan mezarı çıkarıp, yani siyah hırkayı çıkarıp yeniden doğuşu temsil eden beyaz kıyafetiyle kalan ve sol eli ile yeri, sağ eli ile göğü göstererek dönmeye sema yapmak denir. Sema yapan kişiye semazen denmektedir. Semazenler sema yaparak hakka ulaşmış insan olarak adlandırılırlar. Sema sembolik olarak kainatın oluşumunu, insanın alem de dirilişini, yüce Yaratıcıya olan aşk ile harekete geçişini ve kulluğunu idrak edip insanın doğruya yönelişini temsil etmektedir.

semazenler

Semazenlerin yaptığı hareketlerin anlamı nedir?

Sema her biri selam adı verilen dört bölümden oluşmaktadır. Semazenler semaya başlamak için sırayla şeyhlerinin ellerini öper, şeyhleri de semazenlerin şapkasını öper. Aralarında  o anda hiçbir konuşma yapılmaz, yeniden doğuşun simgesi başlamış olacaktır. Sema semazenler dönüşünü kontrol eden semazen başının kontrolü altında başlar.

semazen ekipleri

  1. Selam, insanın kendi kulluğunu anlayabilmesi, idrak edebilmesi içindir.
  2. Selam, Allah’ın büyüklüğü ve kudreti karşısında duyduğu hayranlığı anlatmaktadır.
  3. Allaha olan hayranlığın aşka dönüşü için yapılmaktadır.
  4. Selam ise insanın yaratılıştaki vazifesine, kulluğuna dönüşüdür. İslam dininde en yüce makam kulluk makamıdır.

Dördüncü semanın başlaması ile şeyh efendi de hırkasını çıkarmadan ve kollarını açmadan semaya girer. Postundan sema meydanına kadar dönerek gelir, daha sonra manevi olarak en yüksek makam olan postunun olduğu yere döner. Kırmızı rengi ile post doğuşu ve var oluşu temsil etmektedir.

düğün için semazen ekibi semazen

Semazenler neden ney eşliğinde sema ederler?

Sema, Hz.Mevlana’nın yolundan gidenlerin, içlerindeki ilahi aşkı arayanların, hayatlarının her anında yaşadıkları manevi yolculuğun en önemli bölümünü oluşturmaktadır. İnsanı grerçek varlığa ulaştıran bir araç ve teslimiyet sarhoşluğudur.  Ney ise insanın vücudunu dinlendirip onu bu yolda başka hiç bir şey düşündürmeden semaya devamını sağlamakta ve ney sesinin başlamasıyla ruh verilmesini temsil etmektedir. Semazen ekibi kiralama için bize ulaşabilirsiniz.

Semazen gösterileri her yerde izlenmelimidir?

Artık günümüzde her anlamda izlenmeye başlayana sema gösterileri; özel günlerimizde düğünlerde ve toplu gösterim alanlarında tercih edilmektedir.  Önemli olan içeriğini bildiğimiz sema gösterilerini hissedebileceğimiz her yerde izlemek, vermek istediği aşkı alabilmek yeterli olacaktır.


×